Diplomaverlenging

DIPLOMAVERLENGING

Voor het geldig houden van uw officiƫle diploma van het Oranje Kruis verzorgen de afdelingen bijscholingsavonden.

De elementen van de bijscholing van het Diploma Eerste Hulp zijn:

01. Let op gevaar
02. Zorg voor professionele hulp
03. Snel op de zij draaien bij braken
04. Druk op de wond bij hevig bloedverlies
05. Reanimatie volwassene
06. Reanimatie zuigeling
07. Stabiele zijligging
08. Mogelijk wervelletsel
09. Letsels/ziekten ademhaling
10. Letsels/ziekten circulatie
11. Letsels/ziekten bewustzijn
12. Beschutting (onderkoeling/oververhitting)
13. Flauwte zonder wegraking
14. Wonden
15. Brandwonden
16. Bevriezingswonden
17. Giftige stoffen huid/ogen
18. Kneuzingen, spierscheuring, verstuiking
19. Botbreuken en ontwrichting
20. Letsels oog, oor, neus, mond
21. Steken en beten
22. Ziekteklachten
23. Kinderziekten

Het diploma Eerste Hulp is geldig gedurende 2 jaar.

Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent ter beoordeling van een instructeur Eerste Hulp welke door de Nederlandse Reanimatieraad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur, danwel in gezamenlijkheid door een Instructeur Eerste Hulp en een erkend reanimatie-instructeur.
Om te beoordelen of de geldigheidsduur van het diploma of certificaat verlengd kan worden kan de bevoegd beoordelaar desgewenst met een toets de competentie van de cursist onderzoeken.
Op een speciale kaart wordt bijgehouden bij welke lessen u aanwezig bent geweest.