Diplomaverlenging

DIPLOMAVERLENGING

Voor het geldig houden van uw officiële diploma van het Oranje Kruis verzorgen de afdelingen bijscholingsavonden.

De elementen van de bijscholing van het Diploma Eerste Hulp zijn:

01. Vijf belangrijke punten bij het verlenen. van eerste hulp
02. Stoornissen in het bewustzijn
03. Stoornissen van de ademhaling, letsels en ziekte van de luchtwegen
04. Stoornissen van het bewustzijn en in de ademhaling, AED
05. Actieve bloedingen
06. Shock
07. Uitwendige wonden
08. Brandwonden
09. Electriciteitsletsel
10. Kneuzingen en verstuikingen
11. Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel (handgreep van Zäch)
12. Letsels van oog, neus en oor
13. Tandletsel
14. Oververhitting
15. Onderkoeling
16. Bevriezing
17. Vergiftigingen
18. Steken en beten
19. Verbandmiddelen

Het diploma Eerste Hulp is geldig gedurende 2 jaar.

Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn betreffende bovenstaande punten 1 t/m 18, dit ter beoordeling door een instructeur Eerste Hulp welke door de Nederlandse Reanimatieraad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur, danwel in gezamenlijkheid door een Instructeur Eerste Hulp en een erkend reanimatie-instructeur.
Punt 19 kan bij de andere onderdelen beoordeeld worden.
Om te beoordelen of de geldigheidsduur van het diploma of certificaat verlengd kan worden kan de bevoegd beoordelaar desgewenst met een toets de competentie van de cursist onderzoeken.
Op een speciale kaart wordt bijgehouden welke toetsen u hebt gevolgd.