Over ons

Wie zijn wij?

De afdeling Amsterdam was voorheen een overkoepelend orgaan voor een aantal EHBO-verenigingen in en om Amsterdam

In december 2014 hebben de leden besloten dat de centrale KNV afdeling Amsterdam wordt opgeheven en dat de onderafdelingen als zelfstandige vereniging (en afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO) doorgaan met hun activiteiten.

De website www.ehbo-amsterdam.nl wijst de weg naar de verschillende verenigingen en naar de stichting die EHBO-hulpverlening organiseert.

De EHBO verenigingen van Amsterdam hebben een eigen bestuur en zijn geheel zelfstandig en worden geleid door vrijwilligers.

De verenigingen werken onderling samen op verschillende vlakken, b.v. door de mogelijkheid dat een lid van een vereniging een herhalingsles bij een andere vereniging volgt als hij/zij de vaste oefenavond van de eigen afdeling heeft moeten missen. Zo heeft ieder lid een maximale kans om de competenties te oefenen.

Voor een cursus of lidmaatschap van een vereniging kunt u een keuze maken uit één van de verenigingen (zie de links in de rechterkolom).

Heeft u op- of aanmerkingen op de website, laat dit dan svp weten aan de webmaster van de site: webmaster@ehbo-amsterdam.nl